Polityka Prywatności

Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Powierzone nam dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim ani sprzedawane.

Podstawy prawne przechowywania danych osobowych:
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Podmiot zbierający dane
L&A Sp. z o.o., ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, NIP: 9462679367, REGON: 369578530, KRS: 0000721106

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do magdaadamowska.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych, potrzebnych do realizacji zamówienia, takich jak: imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail.
Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane tylko w celu realizacji transakcji. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe, jeżeli chcesz dokonać zakupu.
Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu produktu, możesz otrzymać od nas e-maile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?
Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
Możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe używane do wysyłki Newslettera.

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe wpisane w komentarzach na magdaadamowska.pl są ogólnodostępne.
magdaadamowska.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Zmiany naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Wyłączenie Odpowiedzialności
Właściciel magdaadamowska.pl dołożył wszelkich starań, by zawarte na stronie informacje były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Właściciel nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych na stronie.